Výsledky testovania detí - anglický jazyk:

Simonka Flochová

Miška Muchová

Dianka Janošíková

Veronika Ella Simanová

 

Kalendárik triednych akcií

      22.4.2018 Program na zápis budúcich prvákov

      23.4.2018 Hry v lese s opekačkou 

      18.5. 2018 Pečenie chlebíka u Flochovcov                                                                                                                                 

1.6. 2018 Kiepka: jazda na koníkoch s opekačkou  

6.6. 2018 Vystúpenie detí na krajskej prehliadke v prednese poézie a prózy

7.6. 2018 Cvičíme jogu s Lenkou

13.6.2018 Koncoročný výlet: Rozprávka na Bojnickom zámku,            

 návšteva ZOO

 22.6. 2018 Besiedka: Deň rodiny o 16:00 hod.

       

 

 

6.12.2017 divadelné predstavenie "Polepetko" s Mikulášom vo Zvolene, zraz 8:00 hod. v triede, predpokladaný návrat cca. 14:00 hod.

7.12.2017 Vianočné tvorivé dielne

9.12.2017 Vianočný jarmok od 8:30 hod. - 11:30 hod. v Školskej jedálni

12.12.2017 Fotenie - triedne tablo

21.12.2017 Vianočná akadémia v MsDK o 16:00 hod.

 

Zoznam pomôcok pre 2. ročník

Zoznam zošitov:

- 10 kusov zošit č. 512

- 1 kus č. 510

- 1 kus č.51 / hudobná výchova /

- 1 kus č.644 / malý slovník /

Pravítko: trojuholník s ryskou

Peračník: pastelky / najlepšie MAPED /, obyčajná ceruzka č.2, pero – modré, zelené, gumu, nožnice, tyčinkové lepidlo, strúhatko

Prezúvky vo vrecúšku označenom menom

Výtvarná výchova:

- vodové farby / najlepšie anilínové/, temperové farby, paleta na vytláčanie farieb, štetce – plochý a okrúhly, pohárik na vodu, zásterku / staré veľké tričko/, gumený obrus na lavicu, voskové pastelky, plastelínu, univerzálne lepidlo

Telesná výchova:

- biele tričko, krátke nohavice, teplákovú súpravu, cvičky do telocvične, tenisky na školský dvor, švihadlo, tenisovú loptičku

 

 

                             ROZVRH HODÍN

 

1

2

3

4

5

Pondelok

SJL

M

ANJ

VV

VV

Utorok

SJL

TV

SJL

EVNV

 

Streda

SJL

PRI

M

SJL

HV

Štvrtok

M

SJL

TV

SJL

ANJ

Piatok

SJL

PRI

M

SJL

       

 

 

Vyučujúci:

Anglický jazyk: Mgr. Mariana Kramlová

Etická výchova: Mgr. Jana Bursová

Náboženská výchova: Mgr. Mária Lenghartová

Školský klub: Bc. Gabika Vrbovská

 

Krúžky

 
Moja škola
 

Vážení rodičia, milí žiaci ! 

V tomto školskom roku si opäť prevezmete vzdelávací poukaz, ktorý reprezentuje osobitný štátny finančný príspevok na Vaše záujmové vzdelávanie. Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity, poukaz však odovzdá len jednej z nich a to podľa vlastného uváženia. 

Veríme, že si z nasledovnej ponuky krúžkov vyberiete tie, ktoré naplnia Váš voľný čas. 

Ponúkame  Vám  tieto krúžky: 

 

1. stupeň

Dobrodružstvá v prírode (zamerané na prežitie, hry a skúmanie prírody) - p. Ingrid Macáková
Florbal pre I. stupeň -  Mgr. Renáta Cipárová
Folklórny krúžok -  Mgr. Erika Turčinová
Futbal – I. stupeň  - Mgr. Martin Ridzoň
Golfový pre I. stupeň -  Mgr. Anna Longauerová
Informatika pre 1. – 2. ročník -  Mgr. Marianna Kramlová
Informatika pre 3. – 4. ročník -   Bc. Ľubomíra Kňazeová
Joga pre najmenších -  Ing. Lenka Kysucká
Malý Kuchtík -  Mgr. Adriana Zákalická
Stolný tenis -  p. Ľubomír Lamper
Šikovné ruky -  Mgr. Martina Mazúrová
Všestranná pohybová príprava  - Mgr. Jana Chrenová
Výletníček  - Bc. Ľubomíra Kňazeová, Mgr. Janka Škultétyová
 
 
2. stupeň
Atletika  - Mgr. Jana Chrenová
Dobrodružstvá v prírode (zamerané na prežitie, hry a skúmanie prírody)  - p. Ingrid Macáková
Doučovanie zo SJL a MAT pre 9.C -  Mgr. Kristína Gondová, Mgr. Eva Récka
Doučovanie zo SJL pre 9.B -  RNDr. Patrik Bubelíny, PhD.
Doučovanie zo SJL pre 9.D -  Mgr. Janka Siroková
Florbal pre II. stupeň  - Mgr. Renáta Cipárová
Futbal – II. stupeň  - Mgr. Martin Ridzoň
Golfový krúžok -  Mgr. Daniela Jorčíková
Chemicko-biologický -  Mgr. Magda Rusková, Mgr. Eva Récka
Informatika pre 2. stupeň -  PaedDr. Peter Návoy
Kompenzačné cvičenia hokejistov pre 6. ročník - PaedDr. Martina Tóthová
Programovanie pre 6., 7., 8. ročník  - Mgr. Eva Baková
Rozhlasový krúžok -  Mgr. Andrea Tichá
Spevácky krúžok -  PaedDr. Zuzana Giertlová
Stolný tenis  - p. Ľubomír Lamper
Školský časopis  - Mgr. Lucia Kováčiková
Výtvarný krúžok pre I. a II. stupeň -  Mgr. Janka Siroková
 
 

 

               

STRAVOVANIE

  • všetky zmeny týkajúce sa stravovania, nahlasovanie a odhlasovanie si robí stravník v objednávacom boxe prostredníctvom čipovej karty, telefonicky, nechať správu na záznamníku, zavolať na mobil, zaslaním SMS na mobil 24 hod. vopred, alebo ešte ráno do 6.30 hod. Číslo telefónu je 048/6197811, mobil 0911311737.

Školský poriadok pozri tu: www.zsbrezno.edu.sk/download/skol_poriadok.pdf

 

Termíny školských prázdnin na školský rok 2016/2017

 

Zvonenie na vyučovanie

1. hodina:   8.00 - 8.45

2. hodina:   8.55 – 9.40

3. hodina:  10.00 – 10.45                                        

4. hodina:  10.55 – 11.40

5. hodina:  11.50 – 12.35

6. hodina:  12.45 – 13.30

Činnosť v ŠKD:

 6.00 – 7.45

11.45 – 17.00