Školský poriadok pozri tu: www.zsbrezno.edu.sk/download/skol_poriadok.pdf

 

Termíny školských prázdnin na školský rok 2018/2019

 

 

 

 

Zvonenie na vyučovanie

1. hodina:   8.00 - 8.45

2. hodina:   8.55 – 9.40

3. hodina:  10.00 – 10.45                                        

4. hodina:  10.55 – 11.40

5. hodina:  11.50 – 12.35

6. hodina:  12.45 – 13.30

Činnosť v ŠKD:

 6.00 – 7.45

11.45 – 17.00                

 

 

 

 

 

 

Ponuka mimoškolskej záujmovej činnosti v školskom roku 2018/2019

1. stupeň
 
Florbal pre I. stupeň Utorok, 15.30 – 17.00 hod. Mgr. Renáta Cipárová
Folklórny krúžok Pondelok, 14.00 hod. Mgr. Erika Turčinová
Golfový pre 1. – 4. ročník Mgr. Anna Longauerová
Hudobno-dramatický krúžok Piatok, 14.00 hod. Mgr. Henrieta Kuviková
Informatika pre 1. – 2. ročník Pondelok, 13.45 hod. Mgr. Marianna Kramlová
Informatika pre 3. – 4. ročník Pondelok, 15.30 hod. Bc. Ľubomíra Kňazeová
Malý kuchtík Pondelok, 14.00 hod. Mgr. Adriana Zákalická
Potulky pod hviezdami pre 1. stupeň Piatok, 14.00 – 16.00 p. Ingrid Macáková
Stolný tenis Pondelok, 14.00 – 16.00 hod. p. Ľubomír Lamper
Šikovné rúčky Pondelok, 13.45 – 15.45 hod. Mgr. Martina Mazúrová netradičné výtvarné materiály a techniky
Všestranná pohybová príprava Mgr. Jana Chrenová
Výletníček pre 1. a 2. stupeň Sobota, nedeľa, prázdniny Bc. Ľubomíra Kňazeová, Mgr. Janka Škultétyová
Základy etikety pre žiakov 0. roč. Pondelok – piatok po vyuč. Mgr. Petra Kureková

 

 

 

 

Informácie 3.ročník

 

Pomôcky do 3. ročníka

zošit č. 523 - 8 kusov

zošit č. 564 - 2 kusy

zošit č. 560 - 2 kusy

malé podložky do zošita s liniatúrou - 2 kusy

slovník č. 644 - 1 kus

notový zošit - 1 kus / kto má zošit z predchádzajúceho ročníka, môže v ňom pokračovať /

Pravítko: trojuholník s ryskou

Peračník: pastelky / najlepšie MAPED /, obyčajná ceruzka č.2, pero – modré, zelené, gumu, nožnice, tyčinkové lepidlo, strúhatko

Prezúvky vo vrecúšku označenom menom

Výtvarná výchova:

- vodové farby / najlepšie anilínové/, temperové farby, paleta na vytláčanie farieb, štetce – plochý a okrúhly, pohárik na vodu, zásterku / staré veľké tričko/, gumený obrus na lavicu, voskové pastelky, plastelínu, univerzálne lepidlo

Telesná výchova:

- biele tričko, krátke nohavice, teplákovú súpravu, cvičky do telocvične, tenisky na školský dvor, švihadlo, tenisovú loptičku

Toaletný papier - 4 rolky / vreckovky a tekuté mydlo nie je potrebné priniesť, ešte máme zásoby z minulého školského roka/

 

Výsledky testovania detí - anglický jazyk:

Simonka Flochová

Miška Muchová

Dianka Janošíková

Veronika Ella Simanová

STRAVOVANIE

  • všetky zmeny týkajúce sa stravovania, nahlasovanie a odhlasovanie si robí stravník v objednávacom boxe prostredníctvom čipovej karty, telefonicky, nechať správu na záznamníku, zavolať na mobil, zaslaním SMS na mobil 24 hod. vopred, alebo ešte ráno do 6.30 hod. Číslo telefónu je 048/6197811, mobil 0911311737.