NEZABUDNITE !!!
V utorok 9.10.  treba priniesť na prírodovedu ovocie: jablko, hrušku, orech, pomaranč..... 
 
5.10.2018 piatok
Matematika
Geometria - PZ str. 4/3, 5/1,2
 
Slovenský jazyk
učebnica str.19/ jeden palec - slová prepísať do zošita a farebne rozdeliť na slabiky
 
Prírodoveda
Nalepiť obrázok: jabloň, hruška, orech
 
2.10.2018 streda
Čítanie
Vedieť opísať vlastnosti kamaráta
 
Matematika
PZ str.17 dokončiť!
 
Slovenský jazyk
PZ str.11 dokončiť !
 
1.10.2018 pondelok
Čítanie
Vedieť, čo je literárna postava.
 
Anglický jazyk
PZ str.9 dokončiť
 
Slovenský jazyk
PZ str. 10/1,2 a,b
/ 10/1 slová vyfarbi: jednoslabičné - červenou, dvojslabičné - modrou, trojslabičné - zelenou /
 
28.9.2018 piatok
 
Anglický jazyk
PZ str. 4/1,2,3 , 5/1,2
 
Matematika
PZ str.16 - dokončiť
 
Slovenský jazyk
učebnica str. 16/3
 
Prírodoveda
Napíš, čo je lesná škôlka ? + obrázok