Mikuláš

04.12.2015 09:10

V piatok 6.12. nás v škole navštívil Mikuláš, ktorý nás obdaroval maličkou sladkosťou.