21.9.2017 štvrtok

Čítanie
Čítanka str.13 - čítať "Bubák"
PZ str.7/3,4,5
 
Slovenský jazyk
PZ str. 9/3, str.10/4
 
Matematika
Geometria uč. str.80/4
 
13.9.2017 streda
 
Čítanie
Čítanie str. 7 " Vtáčiky"- čítať, písomne vypracovať do malých zošitov  str.7/4
 
Matematika
Príklady v malom zošite
 
Slovenský jazyk
Naspamäť sa naučiť abecedu do pondelka.
 
 
14.9.2017 štvrtok
 
Čítanie
Čítanie str.8,9 !"Vladko, kde si?", PZ str. 5/2,3a
 
Matematika
Uč. str.6/2
 
Slovenský jazyk
Uč. str.12/15 / slová, na ktoré tvoríte vetu napíšte zeleným perom/.